جدیدترین آموزش ها

User Exprience

دانلود رایگان آموزش UX برای طراحان وب : بهبود وب سایت شما با تجربه کاربری

ux-0001

در این آموزش چارلز ویک اسمیت به شما نشان می دهد، مولفه های کلیدی که منجر به معنی دار شدن بهتر سایت شما می شود و باعث ارتباط طولانی مدت بازدید کنندگان با سایت شما را به همراه دارد. او در مورد چگونگی استفاده از تحقیقات خودش، روش های storyboarding، diagraming ، mindmapping و wireframing، برای جلب کاربر و مشتزی به وب ... بیشتر بخوانید »